ประกาศ
Announcement
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องผลการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ ครั้งที่ 1/2567
โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ R-GOC รุ่นที่ 17/2566 สอบซ่อมครั้งที่ 1
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ผลการสอบซ่อมภาคทฤษฎีหลักสูตรการทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ รุ่นที่ 17/2566 (ครั้งที่ 1)
โรงเรียนสยามการเดินเรือ หลักสูตร R-GOC รุ่นที่ 1/2567
โรงเรียนสยามการเดินเรือ หลักสูตรการทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ รุ่นที่ 1/2567 สอบวันที่ 24/01/67 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ผลการสอบซ่อมภาคทฤษฎีหลักสูตรการทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ โรงเรียนสยามการเดินเรือ รุ่นที่ 1/2567
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หลักสูตร GOC รุ่นที่ 1/2566 สอบซ่อมครั้งที่ 2
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ผลการสอบซ่อมภาคทฤษฎีหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รุ่นที่ 1/2566 (ครั้งที่ 2)
โรงเรียนสยามการเดินเรือ หลักสูตร R-GOC รุ่นที่ 11/2566 สอบซ่อมครั้งที่ 2
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ผลการสอบซ่อมภาคทฤษฎีหลักสูตรการทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ โรงเรียนสยามการเดินเรือ รุ่นที่ 11/2566 (ครั้งที่ 1)
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า หลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ หลักสูตร GOC รุ่นที่ 2/2566 สอบซ่อมครั้งที่ 1
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ผลการสอบซ่อมภาคทฤษฎีหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า รุ่นที่ 1/2566 (ครั้งที่ 1)
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หลักสูตร GOC รุ่นที่ 1/2566 สอบซ่อมครั้งที่ 1
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ผลการสอบซ่อมภาคทฤษฎีหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รุ่นที่ 1/2566 (ครั้งที่ 1)
โรงเรียนสยามการเดินเรือ หลักสูตร R-GOC รุ่นที่ 11/2566 สอบซ่อมครั้งที่ 1
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ผลการสอบซ่อมภาคทฤษฎีหลักสูตรการทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ โรงเรียนสยามการเดินเรือ รุ่นที่ 11/2566 (ครั้งที่ 1)