หลักสูตรอบรม - หลักสูตรบัตรผู้ประกาศ ระดับต้น
หลักสูตรอบรม ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น
หลักสูตรบัตรผู้ประกาศ
หลักสูตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น
หลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ
หลักสูตรอื่นๆ