NBTC ONE STOP SERVICE

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Activity

ขั้นตอนง่ายๆ ในการเป็นนักวิทยุสมัครเล่น

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบกำหนดการจัดสอบ หรือจัดอบรมและสอบ ขั้นตอนที่ 2 นำบัตรประชาชนไปสมัครที่สมาคมวิทยุสมัครเล่น ขั้นตอนที่ 3 ค้นคว้าทดลองทำแบบทดสอบกลาง ขั้นตอนที่ 4 เข้าสอบตามกำหนด ขั้นตอนที่ 5 ทราบผลสอบผ่านทาง SMS ขั้นตอนที่ 6 ขอรับประกาศนียบัตรได

อยากใช้เครื่องวิทยุสมัครเล่นต้องทำอย่างไรการจำแนกเครื่องวิทยุคมนาคมGOC และ ROC คืออะไร

ข้อกำหนดเกี่ยวกับประกาศนียบัตร และ การได้รับประกาศนียบัตร

การต่ออายุบัตรผู้ประกาศ

ผ่านระบบ One Stop Service

การต่ออายุบัตรผู้ประกาศ (2)

ผ่านระบบ One Stop Service

การต่ออายุบัตรผู้ประกาศ (3)

ผ่านระบบ One Stop Service

เคล็ด [ไม่] ลับ เตรียมตัวสอบ “พนักงานวิทยุสมัครเล่น”

สำนักงาน กสทช.​ ขอแนะนำเคล็ดลับในการเตรียมตัวสอบ "พนักงานวิทยุสมัครเล่น" ด้วยทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน “NBTC e-Library” โดยการค้นหาพิมพ์คำว่า "พนักงานวิทยุสมัครเล่น" ผลลัพธ์ของการค้นหาจะมีหนังสือเล่มจริง (Book) และหน

Read More